Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Լեոն,Ղազինյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց,3.3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվումեմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –ծնողներս են բերում դպրոց

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք – այո 

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –բանավոր մաթեմատիկա

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *